Gold-Invest

Chiến lược Sell Vàng ở Xu Thế Giảm đỉnh cao 27/09/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo quan sát và phân tích thì Vàng vẫn đang trong đà giảm, vậy nên Sell sẽ là xu thế ưu tiên cho thời gian tới này

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH:

Kịch bản 1: CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1645 - 1647


Stop Loss : 1655
Take Profit 1 : 1635
Take Profit 2 : 1630
Take Profit 3 : 1625

Kịch bản 2: CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1654 - 1657

Stop Loss : 1665
Take Profit 1 : 1645
Take Profit 2 : 1640
Take Profit 3 : 1630

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.