Giavangvietnam

Nhận định Gold (29/10/2021): Giữ nguyên các kịch bản

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi đang trông chờ 1 kịch bản tăng giá của Vàng, chạy thẳng về 182x – 183x.

Nhịp sóng này không bằng phẳng, “cậu” đi “hơi Lag”, run lắc liên hồi. Nhưng không gì, hệ Holder với Chart 4h trở lên thì cũng không có gì phải xoắn cả.

Lệnh BUY của hiện tại (Tk Quỹ) – Cuối tuần tôi sẽ show tại Trading History. Xem chi tiết tại link bên dưới phần chữ ký.

Giật lại tấm hình mà tôi đã đăng hôm qua với cú BUY gold TP1 tại 1807-1809. Vẫn tiếp tục ôm BUY đợi về vùng 183x.


Ok! Vào bài.

Chart Day: Kịch bản tăng mong muốn

Vui lòng đọc kĩ, đây là kịch bản tăng mong muốn của cá nhân tôi. Không được xem là lời khuyên vào lệnh.

Thị trường sẽ tăng từ cuối 178x – đầu 179x, về thẳng vùng 182x.


Chart 4h: Cách đi đứng lệnh

Lệnh SELL: Đây là SELL đuổi, nghĩa là giá rụng dứt khoát, giảm mạnh dưới 1780. Sell đuổi.


Lệnh BUY: Canh BUY là chủ đạo của tôi lúc này.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.