FAST-TRADING

Gold breakout bất ngờ trong phiên chiều

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong phiên chiều nay, Gold đang có tín hiệu vượt đỉnh tương đối mạnh khi vùng 1863.xx - 1868.xx đã bị breakout, tín hiệu này cho thấy nhiều khả năng vùng sideway ngắn hạn đã kết thúc.

Nếu chiếu theo mẫu giao dịch thì ta sẽ thấy giá sau khi tích luỹ theo mô hình tam giác tại vùng kháng cự thì đã có chiều hướng breakout lên, chúng ta có thể cân nhắc chờ Buy tại khu vực biên giữa C và D cũng tương đương vùng kháng cự đã vượt với mục tiêu ngắn hạn tại 1875.xx

Phương án giao dịch
Entry quanh 1863 - 1865
Target 1875
Stoploss 1856
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.