Giavangvietnam

GOLD SWING (18/04/2023): Kịch bản BUY SELL

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trật 1 nhịp hôm qua cho kèo SELL, nhưng những gì cần cho đêm qua đã đủ, 1 cú quét spring, mở ra 1 kèo BUY giá tốt sáng nay.

Ok, vào bài.

Chart day: dừng giảm

Cú bật mạnh tại vùng 198x, có vẻ đà giảm đã kết thúc.


Chart H4: có quét

Tôi dự được 2 kịch bản để đánh SWING Gold

Kịch bản 1: Tăng

Với tôi đây được xem là cú quét đủ uy tín. Dự đoán giá sẽ đi thế này


Kịch bản 2: phản ứng sau đó giảm

Vùng 201x hợp lưu fibo + cung cầu.


Quan điểm cá nhân

Tôi sẽ nhét 1 kèo SELL taị vùng 201x. Tăng hay giảm thì đây là vùng đánh được, đủ an toàn để đánh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.