FIUGOLD

Gold còn một đợt tăng trước khi test lại vùng 1790 - 1792

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong phiên ngày hôm qua, Gold đã có đợt tăng mạnh đến vùng 1790. xx - 1792. xx như dự kiến (Bài viết trước). Hiện tại, xu hướng tăng vẫn còn tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, đợt tích luỹ trong ngày đang tạo thành mẫu tam giác báo hiệu còn một đợt tăng giá trong chiều nay.

Dự kiến 2 vùng D và C của tam giác sẽ tương đối quan trọng để mở lệnh giao dịch

Phương án giao dịch
Entry Buy nếu giá breakout 1805.85.
Target 1812.93.
Stoploss 1800.72.

Entry Sell nếu giá breakout 1800.72
Target 1788.16 - 1790.96
Stoploss 1805.85.

(Phương án Sell vẫn có thể xảy ra trong trường hợp đợt tăng thứ 5 không thể diễn ra hoặc xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả - FalseBreak).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.