FIUGOLD

Mốc điều chỉnh dự kiến 1786.xx 1788.xx

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc ngày hôm qua, sau khi Gold hoàn thành đợt sóng 5 tại mốc 1810 thì đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn (Bài viết trước). Hiện tại, mẫu điều chỉnh ABC đã hình thành và gần như đã được xác nhận khi có tín hiệu đóng cửa bên dưới vùng 1793.75.

Dự kiến trong chiều nay, giá sẽ test về lại quanh vùng 1786.05 - 1788.31.

Phương án giao dịch
Entry sell nếu tiếp tục đóng dưới 1793.50.
Stoploss 1798.41
Target 1786. xx - 1788. xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.