KeyLevel_MA

Cờ tăng giá!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn cứ thấy giống cờ tăng giá.
Theo dõi biểu đồ khung 1H. Nếu giá bức phá qua trendline phía trên, thì có thể mở một lệnh mua.
- SL dưới cây nến tăng giá.
- TP tỉ lệ 1:2.

Đây không phải là một lời khuyên đầu tư!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.