FAST-TRADING

GOLD - Phục hồi xuất hiện và xuất hiện cấu trúc A-B-C

Giá lên
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tối qua, GOLD sau khi giảm về quanh vùng 1720 thì đã có phiên bật tăng trở lại ngay trong đêm, tín hiệu này cho thấy một đợt sóng giảm trước đó đã có khả năng kết thúc.

Nếu quan sát cấu trúc sóng trong phiên buổi sáng hôm nay cho thấy mô hình tích luỹ A-B-C đang được hình thành tại khu vực 1728 - 1732, vùng này nếu dùng Fibonacci thì ta sẽ thấy giá đang vào vùng quan trọng là 50-61.8%, cho thấy khả năng trong đêm nay VÀNG sẽ tiếp tục có dấu hiệu hồi phục, chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng 1728 - 1732 với mục tiêu dự kiến quanh 1742 - 1744.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1720.
Bình luận:
Giá chạm stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.