BlackBull_Markets

Mục tiêu vàng nếu Fed Tạm Dừng Tăng Lãi Suất

BLACKBULL:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mục tiêu vàng nếu Fed Tạm Dừng Tăng Lãi Suất

Vàng đã cố gắng tăng lên 2.020 ĐÔ la MỸ/oz, tận dụng tối đa điểm yếu mới trong giá đô la và lợi suất kho bạc.

Dữ liệu gần đây TỪ MỸ cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng ngành dịch vụ, ít bổ sung việc làm của công ty tư nhân hơn Dự kiến Vào Tháng 3 và giảm đơn đặt hàng của nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp. Điều này cho thấy nền kinh tế có thể hạ nhiệt trong bối cảnh lãi suất cao hơn. Do đó, thị trường dự đoán Rằng Fed sẽ giữ lãi suất tiền ổn định vào tháng tới, theo con đường tương tự Như Ngân hàng Dự trữ Úc đã quyết định tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này. Các nhà đầu tư gần đây đã tăng cược Của Họ Rằng Fed sẽ chọn tạm dừng tăng lãi suất sau cuộc họp Ngày 2-3 Tháng 5 lên khoảng 60%, tăng từ khoảng 43% vào ngày hôm trước.

Vàng đặc biệt nhạy cảm với triển vọng lãi suất vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng không mang lại.

Nếu Fed quyết định tạm dừng tăng lãi Suất Vào Tháng Năm, chúng ta có thể mong đợi giá vàng sẽ phản ứng như thế nào? Thị trường thấy xác suất ~60% Mà Fed sẽ tạm dừng. Giá mục tiêu có thể bao gồm 2.027 ĐÔ la MỸ, 2.032 ĐÔ la MỸ, 2.036 ĐÔ la MỸ và 2.040 đô la mỹ, với hai mức đầu tiên là mức độ đấu tranh gần đây. Nếu chúng ta muốn nhìn lại lần cuối cùng rằng vàng đắt như vậy (Tháng 3 năm 2022), chúng ta có thể muốn xem xét một vài đỉnh hàng ngày ở mức 2.070 đô la MỸ và 2.060 đô la mỹ làm mục tiêu cao hơn.

Quyết định Của Fed vẫn còn khá lâu, vì vậy một số rủi ro nhược điểm tất nhiên vẫn còn trong thời gian chờ đợi.

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.