FAST-TRADING

REVIEW NHẬN ĐỊNH 20 - 21/12 - QUAN TRỌNG LÀ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong cả 2 bài viết ngày 20 - 21 tháng 12, chúng ta hoàn thành được 2 giao dịch vì chỉ cần nắm rõ được xu hướng hiện tại của Vàng đang được kỳ vọng là xu hướng tăng, ngoài ra nhận diện được sóng 2 đang có khả năng hình thành vì sóng 2 sẽ thường hiệu chỉnh về 50% sóng 1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.