FAST-TRADING

GOLD hiệu chỉnh cấu trúc A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành 5 sóng tại 1796 - 1797 thì GOLD đã tái cấu trúc và hiệu chỉnh sóng 2 trong đêm.

Hiện tại nếu chúng ta quan sát cấu trúc sóng hiệu chỉnh số 2 thì có thể giả định mẫu hiệu chỉnh đang có dạng A-B-C với đỉnh sóng B đã breakout trong phiên sáng nay. Chúng ta có thể chờ Buy tại 1788 - 1789 với mục tiêu ngắn hạn tại 1796 - 1797.

Với cấu trúc này nếu giá bắt đầu chạy sóng 3 trong chiều tối thì có thể sẽ vượt vùng mục tiêu và tiếp tục tăng đến 1806 - 1808. Tuy nhiên, an toàn thì chúng ta vẫn nên chốt lời ngắn quanh 179x trước.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1783.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.