FAST-TRADING

REVIEW NHẬN ĐỊNH 12/12 - Cách đặt điểm cắt lỗ là quan trọng

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong quá trình giao dịch sẽ không tránh khỏi việc khi giá khớp Entry nhưng nó vẫn tiếp tục đi ngược xu hướng kỳ vọng, việc đặt điểm cắt lỗ chính xác sẽ rất quan trọng trong việc quyết định lệnh thành hay bại. Ngoài ra, loại bỏ tâm lý và cảm xúc cũng la 2 yếu tố đòi hỏi ưu tiên trong việc giữ lệnh cho đến khi đạt mục tiêu mong muốn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.