FAST-TRADING

Cấu trúc điều chỉnh của GOLD đã được 3 sóng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, GOLD sau khi chạm vùng đỉnh cũ 1802 - 1804 thì đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh trở lại và dự kiến sẽ còn giảm nhẹ trong phiên hôm nay.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng kể từ khi chạm đỉnh thì VÀNG đã chạy được 3 sóng với sóng 3 là sóng mở rộng và dự kiến sẽ hoàn thành sóng 4 và 5 trong chiều tối nay.

Dự kiến vùng sóng 4 có thể giả định tại 1789 - 1791, chúng ta có thể chờ Sell tại đây với mục tiêu 1781 - 1786.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1797.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.