NgocDuongTrading

Vàng tiếp tục đà Giảm trong tháng 6

Giá xuống
NgocDuongTrading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã thoát khỏi Trend H4 và xác nhận đà Giảm
Kết thúc Nến tháng 5 vẫn là 1 nến đỏ tiếp diễn tháng 4
Bước sang nửa đầu tháng 6, vàng vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng bởi tin tức và tiếp diễn Đà giảm
Chiến lược Chính vẫn là chờ vàng hồi lên Sell xuống

Chiến lược SELL Quanh Vùng Giá : 1850 - 1853
Dừng lỗi : 1865

Điểm chốt lời 1: 1840
Điểm chốt lời 2: 1825
Điểm chốt lời 3: 1810
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các lệnh Scalping liên tục khi có tín hiệu tốt!
Bình luận:
Cán TP1
Bình luận:
+150PIPs theo chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.