NgocDuongTrading

Vàng tạo cái Nêm - Hướng đi lên 1900

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá vàng đã thu hẹp biên độ giao động và tạo mô hình cái Nêm
Trong trường hợp này, Tôi sẽ chờ vàng break hướng nào thì đánh hướng đó
Nếu break qua khỏi vùng 1865 tôi sẽ mua lên với Taget là 1900
Ngược lại nếu Break khỏi 1845 tôi sẽ bán xuống với taget là 1810
Nhưng hôm nay tôi sẽ view về việc Break lên cao hơn.

Chiến lược Buy khi Break 1865 - BUY XAUUSD Quanh Vùng Giá : 1865 - 1867
Dừng lỗi : 1845

Điểm chốt lời 1: 1885
Điểm chốt lời 2: 1900
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chiến lược SELL khi break 1845 - SELL XAUUSD Quanh Vùng Giá : 1843-1845
Dừng lỗi : 1865

Điểm chốt lời 1: 1830
Điểm chốt lời 2: 1810
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các lệnh liên tục khi có tín hiệu tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.