dinhchien

XAUUSD - Đã xác nhận lực giảm khung H4

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* Dự đoán hình từ quá khư nên xác suất 50%.
- Khung Weekly: Impulse system cho phép , 1 nến Doji, nếu hết tuần hình thành thêm 1 Hammer nữa là Gold xác nhận giảm mạnh.
- Khung Daily: Divergence tại MACD, RSI, FORCE. Force Index đã cho tín hiệu giảm,
- H4: hình Double Top với hỗ trợ của RSI, MACD, FORCE INDEX.
Bình luận:
Giữ SELL GOLD tiếp nếu đi hình Vai đầu Vai tiếp diễn
Bình luận:
Hủy lệnh SELL khi xác nhận hình đảo chiều Vai Đầu Vai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.