dinhchien

XAUUSD - Đã có tín hiệu giảm khung H1

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Khung Daily: MACD , RSI đã cho tín hiệu đảo chiều, thiếu mỗi Force Index ----> Đánh giảm.
- Khung H4: Vẫn trong quy luật tăng.
- Khung H1: tín hiệu giảm theo khung Daily.
* Phân loại giao dịch: loại 3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.