GKFXPrimeVN

XAUUSD - 09/07/2018

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1253,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1253,00 với mục tiêu 1250,00 & 1248,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,00, có thể tới 1261,00 & 1265,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.