URIFX

XAUUSD #Bán Ending Wedge

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Price có thể form ending wedge khi mà trend down đang giảm dần. Mình hy vọng trade được ít nhất 1 wave xuống.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.