URIFX

XAUUSD #Lần đầu làm chuyện ấy

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lệnh đầu tiên mình chơi cặp này :D. Không thể cưỡng được....
Mình sell. Hy vọng "vong" tốt theo mình :D
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.