Samurai_FX_VN

Kế hoạch săn vàng ngày 22 tháng 11

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại DXY đang trong giai đoạn tăng giá để hoàn thành sóng iii.
Do vậy chúng ta vẫn có thể kì vọng 1 nhịp sell ngắn từ vùng giá 1855 về 1825.
Ngoài ra nếu chúng ta quan sát kĩ sẽ thấy vùng giá 1855 là vùng đã bị breakout với một lực rất mạnh, để lại ở đó một vùng thanh khoản rất lớn. Giá đến thời điểm hiện tại vẫu chưa test lại vùng cung đó, do đó nhận đinh trong ngày hôm nay là giá sẽ quay lại test vùng cung này rồi mới tiếp tục đi xuống các vùng câu phía sâu hơn (1832-1825).
Nhận ssinhj Sell tại vùng giá 1855-1857
Sl tại 1867.
TP1 1841
TP2 1827
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.