Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 4 tháng 11 năm 2021

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần này DXY sẽ có xu hướng đi nốt con sóng v để hoàn thành sóng 3 màu tím, sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh về 4 và hoàn thành nốt sóng 5 trước khi đi vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.
Nêu trong phiên thứ 2 đến thứ 3, DXY sẽ đi lên vùng 96.5 để hoàn thành sóng iii. Sau đó đi về vùng 95.5 để hoàn thành sóng iv, và lên vùng 96.9 để hoàn thành sóng v.
Như vậy tuần này DXY xu hướng tăng vẫn là chủ đạo.
giai đoạn hoàn thành sóng iv là sóng điều chỉnh khá phức tạp, nên nếu chưa quen thì có thể xem xét đứng ngoài.
Với diễn biến DXY như vậy thì trong ngày thứ 2 có thể giao dịch các cặp tiền và vàng theo xu hướng DXY tăng, sau khi hoàn thành sóng v thì chuyển trạng thái sang phương án DXY giảm. Và tập chung vào con sóng chính là sóng từ iv--->v với xu hướng DXY là tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.