FAST-TRADING

GOLD tiếp tục tích luỹ đi ngang trong biên 193x - 195x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi GOLD quay đầu giảm mạnh kể từ vùng đỉnh 195x thì đã xác nhận xu hướng tiếp tục quay về trạng thái đi ngang. Với tín hiệu đi ngang này, chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch quanh biên này trong ngắn hạn.

Hiện tại nếu xem xét cấu trúc sóng thì từ biên 193x đến vùng 195x sẽ còn 3 sóng nữa, chúng ta có thể xem xét chờ Buy cho đến khi giá chạm biên trên của vùng sideway này là kết thúc. Nếu như đến vùng biên trên mà tiếp tục đủ 5 sóng con thì GOLD sẽ bị bàn trở lại ngay trong đêm.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.