MTCinvest

Chúc mừng anh em buy quanh 1645 TP 1654

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như vậy đêm qua giá không phá vùng 1645 và đã hồi lên quanh vùng 1654 như mình nhận định.

Kịch bản hôm nay và cho tin sẽ là
Sell quanh 1655 SL 1658 TP 1635 và Buy quanh vùng 1633 SL 1629 TP 1680

Goodluck a.

Bài viết chi tiết ở chữ ký nhé !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.