MTCinvest

Chúc mừng anh em Sell vàng 1654/1656

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như kịch bản nêu ra hy vọng mọi người ăn đủ 100 pip.
Giá đã phá 1645 mình chờ kịch bản ở 1638 nhé.

Goodnight!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.