MTCinvest

Kịch bản vàng ngày 1/11/2022

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Update kịch bản vàng trung hạn.
Tại khung Daily, giá vẫn đang bị kẹp bởi trendline:
_Sau khi vượt cản 1642/1645 về quanh vùng 1650 giá có diều chỉnh lại về quanh cảnh 1642 khả năng sẽ tìm lên vùng Fibonacci 261.8 quanh vùng 1654/1656 cũng là điểm bật tăng và điểm test trước đó.

TH1:
Canh Sell quanh 1654/1656 SL 1658 TP về quanh cản 1645.
Nếu giá không phá 1645 khả năng cao sẽ bật lại quanh về 1654. Buy quanh 1645 SL 1642 TP 1654 / 1661

TH2:
Nếu Sell 1654 bị SL sẽ chờ về quanh 1661/1663 Sell lại SL 1665 TP 1650. Đây cũng là Trendline khung lớn và cũng là vùng giá phá qua hôm thứ 6.
Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.
Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.