NgocSon_SM

Vàng 21/12 - Vàng tiếp tục đà giảm giá

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ sell xuống trong ngày.
XAUUSD H1 giá đang trong xu hướng giảm.
Trong thời giam tới có thể vàng sẽ còn tiếp tục đi xuống về đến vùng 1770

KHuyến nghị chờ sell xuống trong ngày giá 1792-1794, SL: 1800, TP: 1782
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.