RickyGoldVip

Nếu DXY phá vỡ kháng cự Vàng sẽ về mốc hỗ trợ mới.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng vẫn đứng ngoài phạm vi giao dịch từ $1915 đến $1930. Tuy nhiên, con đường về phía bắc có vẻ gập ghềnh hơn và có nhiều thách thức cơ bản để cản trở những nhà đầu cơ giá lên của XAU/USD.

Điều đó nói rằng, Fibonacci 38,2% trong một tháng tham gia Pivot Point một ngày R1 để hạn chế xu hướng tăng ngay lập tức của vàng thỏi gần $1930.

Theo đó, mức cao hàng tuần trước đó là khoảng 1.934 đô la có thể thúc đẩy người mua Vàng trước khi hướng họ đến sự hội tụ của Pivot Point R1 trong một tuần và dải giữa của Bollinger trong một ngày, gần 1.940 đô la.

Trong khi đó, Fibonacci 23,6% trong một ngày và 61,8% trong một tuần cùng nhau làm nổi bật $1918 dưới dạng hỗ trợ ngay lập tức.

Tuy nhiên, sự chú ý lớn được dành cho mức hỗ trợ $1.915 bao gồm Fibonacci 38,2% trong một ngày và 23,6% trong một tháng, cũng như 5-DMA.

Nếu báo giá phá vỡ mức hỗ trợ 1.915 đô la, các hỗ trợ nhỏ gần 1.904 đô la và con số tròn 1.900 đô la có thể thúc đẩy người bán Vàng.

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1925 - 1930

Stop Loss : 1934
Take Profit 1 : 1920
Take Profit 2 : 1915
Take Profit 3 : 1910

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1900 - 1903

Stop Loss : 1896
Take Profit 1 : 1915
Take Profit 2 : 1920
Take Profit 3 : 1925

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.