FAST-TRADING

Gold vẫn đang trong biên sideway

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở bài nhận định trước, mặc dù Gold đã tạo mô hình vai đầu vai nhưng trong phiên Mỹ (Bài viết cũ), giá vẫn không thể tăng trở lại mà tiếp tục sideway bên trong biên 1787.xx - 1803.xx.

Nhiều khả năng tín hiệu sideway này vẫn còn và trong tối nay dự kiến sẽ tiếp tục quay lại retest khu vực 1803.

Phương án giao dịch
Entry khi giá breakout 1792.97.
Target 1803
Stoploss 1782.87.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.