DuyVinh_Trading

GOLD từ bỏ mức tăng kiếm tốn trong ngày - Diễn biến tiếp theo

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng từ bỏ mức tăng khiêm tốn trong ngày lên vùng $ 1,660 và rút xuống mức thấp hơn của phạm vi giao dịch hàng ngày trong nửa đầu của phiên giao dịch châu Âu. Hiện đang dao động quanh khu vực 1.650 đô la, sự xuất hiện của một số vụ mua bằng đồng đô la Mỹ được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến hàng hóa bằng đồng đô la.

Plan giao dịch vàng :

GOLD BUY QUANH VÙNG GIÁ 1645 - 1650

Stop Loss : 1635

Take Profit 1 : 1660
Take Profit 2 : 1665
Take Profit 3 : 1678

Lưu ý : Luôn cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/rqbwqn424

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.