FAST-TRADING

GOLD có khả năng xảy ra sóng 5 mở rộng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, sau khi tiếp tục bật tăng mạnh và tiến sát đến gần mốc 2000 thì GOLD hiện tại đang có nhiều dấu hiệu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng kể từ vùng 1886 thì GOLD hiện tại đang chạy được 4 sóng và đang hoàn thành cấu trúc sóng 5. Trong con sóng 5 này có khả năng sẽ tiếp tục là sóng mở rộng nếu chúng ta đánh nhãn sóng con trong cấu trúc này (Hình phải). Vì vậy dự kiến trong chiều tối nay, GOLD sẽ còn tiếp tục kéo tăng về mốc 2000.

Nếu xem xét giao dịch, chúng ta có thể chờ Buy quanh vùng 1982 - 1983 với mục tiêu ngắn hạn tại 1998 - 2000.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1973.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.