BestSC

Bước Giá Tăng Hoàn Thành - Giai Đoạn 1

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giải Thích Biểu Đồ:
- Giai đoạn 1 hoàn thành với mức tăng từ 1766 cho tới tiệm tận kháng cự tại 1838, xu hướng (2). Tôi đã update nó ở các xuất bản trước với một EMA 50 W làm hỗ trợ chính.
- Kết thúc tăng giá tại kháng cự 1, xu hướng (2)
- Một cuộc đàn áp trước khi tăng giá trở lại là hợp lý và các mức hỗ trợ đã được tôi đánh dấu bằng đường kẻ ngang màu xanh lá và xu hướng số (3)

- Tôi sẽ nhắc lại xuất bản trước ở bên dưới.
GoodLuck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.