BestSC

Góc Nhìn Dài Hạn - Bước Giá Quan Trọng

BestSC Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giải Thích Biểu Đồ:
- Xu Hướng Chính: (1); (2)

- Kháng cự: 1798 - 1818 - 1848
Những vị trí bán hàng tốt 1798 - 1818.
1818 bị phá vỡ xác nhận bằng 1824 chúng ta có kháng cự mạnh tại 1848, điểm phản ứng lớn tại đây và đây cũng là vị trí của xu hướng chính kéo dài.

- Hỗ trợ: 1775 - 1748 - 1703 - 1671
1775 là hỗ trợ gần và một nhịp hồi là hợp lý cho những vị trí bán hàng tiếp theo (1795) và tôi đã lưu ý ở xuất bản trước.
1748 là hỗ trợ và điểm giá rất quan trọng, nó bị phá vỡ và xác nhận bằng 1738 chúng ta bán cho tới Hỗ Trợ 2 (1671).
Khi 1748 bị phá vỡ thì vùng tích lũy đi ngang sẽ xuất hiện tôi đánh dấu nó bằng hình chữ nhật màu xanh.

Tôi sẽ nhắc lại biểu đồ cũ ở bên dưới
GoodLuck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)
Bình luận:
Một hỗ trợ gần tại 1766
EMA 50 W
Mở biểu đồ và quan sát vị trí này :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
FB: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.