Giavangvietnam

Daytrading (26/05/2022): Gold - vẫn 1 ý tưởng SELL

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin mạnh nhất tối nay: Ước tính sơ bộ GDP Mỹ. Tránh được thì tránh

OK! Vào bài.

Gold - SELL

Đây có thể là 1 kèo sập, canh SELL, chia chốt, có thể giữ lại 1 ít đề gồng.


Tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Vàng cần tái tích lũy đủ lâu để vào Trend mới. Đi vội chưa được, nên sẽ có điều chỉnh ở vùng này: Pha (A) Giảm, Pha (B) Tích lũy.


BTC - Bitcoin

Quan điểm cũ: Có break out thì đánh, không thì ngó.


EUR/USD - List trước vùng SELL

Biểu đồ ngày - Hợp lưu trend giảm + cản.


Quan điểm cá nhân

Cũng chưa có gì mới khúc này cả. Tôi vẫn ưu tiên SELL Gold. Đứng 1 chân thôi cho dễ xử, ăn được miếng nào hay miếng đó.

Kèo tôi list luôn có xác suất trúng trật. Vấn đề nằm ở quản lý rủi ro của bạn mà thôi. Tôi list bài chi tiết bên dưới về cách quản lý vốn (chữ ký)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.