RioNguyenCFD

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG GIÁ VÀNG TUẦN 19-09-2023 RioNguyenCFD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã có được giá 32-33 ACE phe sell có thể vào lệnh lúc này và đặt SL 2 giá nhé.

SELL tại giá 1934.5x
SL: +2 Giá
TP1: 1928.5x
TP2: 1923.5x


BUY khi giá về 1923.5x
SL: 1919,5x
TP1: 1929,5x
TP2: 1937.5x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.