RioNguyenCFD

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG GIÁ VÀNG TUẦN 18-22-09-2023 RioNguyenCFD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thứ 6 tuần trước vàng đã có 1 pha hồi phục tăng lại tạo nên 1 cây nến pinbar tuần và tạo vùng hỗ trợ 1905-1915 khá mạnh. Nhìn chart H4 Ace có thể thấy dấu hiệu Vai Đầu Vai Ngược và nếu đúng như thế ace chúng ta sẽ setup 1 số lệnh sell ở điểm giá hiện tại khá tốt ( tốt nhất nên bắt chênh thêm 1-2 giá)

SELL: Tại giá 1932-1933
SL: + 2 giá
TP1: 1921.xx
TP2: 1916,xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.