TradeProPremium

Gold đang chờ nhích dần lên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
🌈 Nhận định xu hướng #Gold tăng ngắn hạn và xu hướng giảm dài hạn bứt phá hoặc quay trở lại.

✨ Khi ngắn hạn trái ngược với một chuyển động lớn, các bạn #TradePro hãy đặt mục tiêu lên đường chân trời dày như thể hiện trong hình với 20MA chart daily và 200MA chart H4.

🍀 Chỉ số có vẻ ổn 🍀

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.