FAST-TRADING

GOLD - Chờ sóng đẩy 5 quanh vùng 1752 - 1753

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành mô hình tích luỹ A-B-C tại 174x thì VÀNG đã bật tăng trong phiên chiều tối và tiếp tục xu hướng tăng của mình vượt khỏi vùng đỉnh 175x.

Nếu đánh nhãn sóng hiện tại ta có thể giả định sóng đẩy 1-2-3 đã gần như hoàn thành với sóng 3 cũng đã hoàn tất 5 sóng nhỏ I-II-III-IV-V, vì vậy có khả năng trong phiên chiều nay, giá sẽ quay lại kiểm tra vùng 175x thêm lần nữa và vùng này có thể đánh nhãn là sóng 4.

Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng 1752 - 1753 với mục tiêu dự kiến quanh 1757 - 1760. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1748.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.