FAST-TRADING

GOLD hoàn thành cấu trúc phẳng ABC

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, sau khi phục hồi về vùng 1919 - 1920 và hoàn thành mô hình sóng phẳng ABC thì GOLD tiếp tục bị bán trở lại trong đêm, xu hướng giảm hiện tại vẫn còn tiếp tục duy trì đến phiên sáng hôm nay.

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng hiện tại thì sáng nay giá vẫn đang tích luỹ quanh vùng 1913 - 1915, ở tuần trước đó, với mô hình sóng phẳng ABC hình thành, chúng ta đánh nhãn cấu trúc đó là dạng sóng ii và iii đang chuẩn bị hình thành trong con sóng 5 lớn, sau đó giá tiếp tục giảm và lại hình thành tiếp thêm cấu trúc sóng nhỏ bên trong sóng iii này (nhãn đỏ). Việc tiếp tục hình thành cấu trúc sóng nhỏ, cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ còn tiếp diển trong chiều tối nay. Mô hình sóng này chỉ Fail khi giá breakout khỏi mốc 1920.

Dự kiến mốc mục tiêu ngắn hạn vẫn sẽ là 1902 - 1905.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.