FAST-TRADING

GOLD triển khai kịch bản sóng 5 giảm cuối trước khi phục hồi

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Kết thúc phiên hôm qua, sau khi tạo đỉnh sóng 4 tại vùng 1926 thì GOLD đã tiếp tục giảm mạnh về quanh mốc mục tiêu 1914 - 1915. Nhìn chung thì việc tạo đỉnh sóng 4 và tiếp tục giảm thì cấu trúc hình tại là giá đang di chuyển trên sóng 5.

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng 5 thì khả năng giá đang tạo mẫu sóng ii trong sóng 5 với dạng phẳng A-B-C, với cấu trúc này, khả năng trong chiều nay GOLD sẽ phục hồi về quanh vùng 1919 - 1920 và sau đó có thể sẽ tiếp tục bị bán và tiếp tục đà giảm của mình về quanh vùng 1902 - 1905.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.