MrMin-Trading

GOLD 27/6 - Xu hướng ngắn hạn nghiêng về GIẢM

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày thứ 3, những người tham gia thị trường dường như lo lắng về những cơn gió ngược kinh tế bắt nguồn từ chi phí đi vay tăng nhanh, điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược giảm giá mạnh xung quanh giá Vàng, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Từ góc độ kỹ thuật, dường như không có gì thay đổi nhiều đối với giá Vàng và xu hướng ngắn hạn dường như vẫn nghiêng về phía các nhà giao dịch giảm giá. XAU/USD có thể trượt xuống dưới mốc hình tròn $1.900
Ngược lại, mốc $1942- $1943 bây giờ sẽ đóng vai trò là một điểm then chốt, nếu bị xóa một cách dứt khoát có thể kích hoạt một đợt phục hồi bù đắp ngắn hạn

SELL GOLD zone 1943 - 1945

Stop Loss : 1950

Take Profit 1: 1935
Take Profit 2: 1930
Take Profit 3: 1920

BUY GOLD zone 1910 - 1912 (Áp dụng trước tin CB)

Stop Loss : 1905

Take Profit 1: 1916
Take Profit 2: 1925
Take Profit 3: 1935

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Quan chức ECB Kazaks: Thị trường đã sai khi đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024
Giao dịch đang hoạt động:
Giá Vàng từ 1930$ => Rơi về 1912$
Giao dịch đang hoạt động:
Sau đó quay trở lại 1920$ hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.