FAST-TRADING

GOLD xác nhận xu hướng tăng trở lại

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, GOLD đã có dấu hiệu tăng trở lại sau khi breakout khỏi vùng đỉnh quan trọng 1960 - 1965. Sau khi tích luỹ trong ngày hôm nay, mẫu sóng hiệu chỉnh A-B-C đã hình thành và được xác nhận xu hướng tăng của VÀNG vẫn còn có thể tiếp diễn trong đêm nay.

Nếu quan sát giai đoạn hiện tại thì ta vẫn sẽ còn 1 cơ hội entry tại vùng 1971 - 1975 khi giá đang có xu hướng quay trở lại retest quanh khu vực này.

Dự kiến trong chiều tối nay, xu hướng của cậu sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu tiếp theo 1980 - 1988. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1960.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.