FAST-TRADING

Gold xác nhận cho đà tăng ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc ngày hôm qua, Gold tiếp tục quay lại với khung sideway trong đêm và không thể phá khỏi vùng đáy 1743 và đồng thời đang cho thấy đà tăng vẫn còn duy trì trong ngắn hạn.

Hiện tại, giá đang tích luỹ dần và có thể sẽ tiếp tục tăng sau khi quay lại vùng 1755 - 1759 trong tối nay.

Phương án giao dịch
Entry quanh 1755 - 1759
Target 1769 - 1774
Stoploss 1742
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.