FAST-TRADING

Gold chưa có sự xác nhận rõ ràng về xu hướng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, Gold sau khi quay lại quanh khu vực thì đã bật lại sát vùng 1962. Hiện tại, giá đã chạy đủ 5 sóng sideway bên trong khu vực biên 1748 - 1769 và đang có nhiều khả năng sẽ phá vỡ vùng đáy 1748 - 1751 trong đêm.

Tuy nhiên, lưu ý rằng tín hiệu giảm hiện tại cũng chưa có sự xác nhận chính thức nên cần phải theo dõi sự xác nhận trong đêm nay.

Khuyến nghị đứng ngoài theo dõi hết đêm nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.