Paulhdvn

Vàng bán 6/3

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đã quét eqh và tiếp cận poi 55 , tuy đây là vùng liqui trend nhưng vẫn thiết lập sell được
Giao dịch đang hoạt động:
giá chạm poi 09. đã khớp limt, ae an toàn hơn thì đợi thêm CE

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.