Paulhdvn

Vàng có thể bán hay chưa?

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn h1 thấy vàng đanh giảm trong kênh //
Giá đang ở biên trên của kênh và nhiều ae đã bán vàng tại poi 1843.48
Nhìn kĩ hơn thì thấy tại poi h1 này đã có 1 râu nến lên quét gần như bằng với poi.
bán tại vùng hiện tại khá nguy hiểm
Nhìn về bên trái 1 tí thấy có bos, phá khá mạnh nên sẽ tìm kiếm đoạn phá này xem có poi ẩn không.
Nếu poi hiện tại 1843 lủng thì sẽ sử dụng poi ẩn này để bán 1846 -1850
Giá đang trong kênh thì sell được mục tiêu sẽ về swing low khu 1821
Giao dịch đang hoạt động:
giá đi như dự đoán, giá đã chạm entry 1846 và đang giảm
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục là 1 plan đang chạy
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đã target 1821
Bình luận:
26 giá

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.