Paulhdvn

Vàng đang làm gì, liệu có giảm trong năm nay

Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng quan tâm hiện tại trên view W là poi tại 1947.80 và 1972.24
Giá hiện tại đang ở mép của poi h4 1910.80
Bên trên poi này vẫn còn imb . khả năng giá SH poi để xử lý imb là khả năng cao, giá có thể phi lên 1826
Hơn nữa, h4 đang cho thấy vàng đang tăng trong 1 kênh //

có thể đặt 1 giả thiết là nó sẽ hồi. thì xác nhận nó vượt qua poi ., có nghĩa là sh xong, thì về khung bé nếu có choch thì sell
để ý các nhịp sập nhanh chóng, khoảng 30 35 giá
Bình luận:
giá hôm qua đã quay lại poi 1925.46 và giảm 25 giá
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng đã tiếp cận entry 1 tại 5x
Giao dịch đang hoạt động:
NFP không có gì ngoài mong đợi, giá giảm 1 mạch về 1865
Bình luận:
vàng tăng 1 mạch từ 1806 lên 1980
đã đang đi vào POI 1972
Bình luận:
các poi refine

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.