RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng (GOLD) ngày 02/-9 Tin Non-Farm

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lịch sữ trước đó 2 tháng chúng ta thấy thực tế đều lớn hơn dự báo, làm cho vàng sập mạnh 10-20 giá.

Nên tháng này cũng không ngoại trừ thực tế sẽ lớn hơn dự báo. => Vàng giảm.

Lệnh giao dịch tốt nhất ACE nên đặt Sell stop cách giá hiện tại 2-3 giá nhé, TP: 10 giá, SL: 3 giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.