RioNguyenCFD

Cập Nhật Nhận Định Vàng (Gold) 31/08 với tin ADP Nonfarm

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vừa phá vùng hỗ trợ 1720 và giảm mạng về 1715.
nên chúng ta hiện tại sẽ canh Sell lại ở vungf 1720 nhé (ACE nhớ chờ tín hiệu đảo chiều rồi vào)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.