UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của vàng trong ngày

Đào tạo
UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) đang hoàn thành sóng 4 trong dạng 5 sóng Elliott .
Đây là idea trong ngày!

Nhấn xem plan khung h1

Sau khi vàng giảm mạnh ngày hôm qua thì tôi sẽ chờ xem giá quay lại test các vùng quan trọng (xem hình).
Có thể giá hồi lên khu vực 182x trong tuần.
Nếu có các dấu hiệu xác nhận đó là các khu vực kháng cự mạnh.
Tôi sẽ xem xét vào các lệnh bán XAUUSD .


*** CHÚ Ý:
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định xu hướng.
Bạn cần có plan, quản lý giao dịch và tự đưa ra quyết định giao dịch của bản thân!
Bình luận: Nhiều khả năng Gold đi như này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.